MunKuoro Logo

MunKuoro-verkosto yhdistää avoimet lasten ja nuorten kuorot yhteiseen toimintaan. MunKuoro-hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten laulamista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Suomen kulttuurin ääni on aina kuulunut laulussa.

MunKuoro on hanke, jonka tavoitteena on saada kaikki lapset laulamaan. Munkuoro/MinKör on valtakunnallinen Nuorten kuoroliiton ja DUNK:n hallinnoima verkosto kuorolaisille ja kuoronjohtajille. MunKuoro on kaikille lapsille ja nuorille avoin kuoro, jossa opitaan laulamista ja yhteistoimintaa.

MunKuoron periaatteet

1.

MunKuoro on kaikille lapsille ja nuorille avoin.

MunKuoroon ovat kaikki lapset ja nuoret tervetulleita taitotasosta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta. MunKuorossa ei ole pääsykokeita eikä osallistuminen vaadi aikaisempaa musiikkiharrastusta. MunKuorossa huomioidaan eri taustat, uskonnot ja kulttuurit. MunKuorossa voi olla oma harrastemaksu.

2.

MunKuorossa opetetaan laulamisen taitoja.

MunKuorossa tärkeää on omasta lauluäänestä nauttiminen ja laulun ilon löytäminen. Laulutaito on kehittyvä ja opetettavissa oleva taito, joka kuuluu jokaiselle. MunKuoro-verkostossa tuetaan kuoronjohtajia laulunopetustyössä.

3.

MunKuorossa kaikkien ääni kuuluu.

MunKuorossa kuorolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmistoon ja kuoron toimintaan. MunKuoro-verkostoa kehitetään kuorolaisilta ja kuoronjohtajilta saadun palautteen pohjalta.

4.

MunKuorossa opitaan yhdessä toimimisen taitoja.

MunKuorossa opetellaan yhteisöllisyyttä, kunnioittavaa kohtaamista, monimuotoisuuden arvostamista, johtamistaitoja, tunne- ja itseilmaisua. MunKuorossa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin.

5.

MunKuoro-verkostossa et jää yksin.

MunKuoro-verkoston toimintaa kehitetään yhdessä. Verkoston jäsenille järjestetään erilaisia tapaamisia, haasteita, kilpailuja ja koulutusta. MunKuorolaisuuteen kuuluu yhdessä tekeminen ja yhteisten kokemusten jakaminen.